Serveis del CBCat

BlockchainxODS

BlockchainxODS consisteix en una sèrie de reptes centrats en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) on estudiants i professionals s’uneixen en equips per assolir els objectius proposats en cada cas.

Es tracta d’una oportunitat per a les empreses d’entrar en contacte directe amb el talent i trobar, de forma conjunta, solucions als diferents problemes que es presentin; paral·lelament, aquestes iniciatives es poden arribar a convertir en models de negoci reals.

Els Tallers InnoBlock són Tallers de cocreació dissenyats i conduïts per professionals del CBCat. Aquests tallers són un recurs imprescindible per al descobriment de les innovacions tecnològiques que permetran que un sector o una indústria es transformin i avancin amb èxit cap a escenaris de futur.

El Taller —sempre presencial— pot tenir el format d’un o dos dies, depenent de la complexitat de l’element sectorial a transformar. Participen en el Taller diversos representants de la indústria o sector sobre el qual es faran els descobriments, així com i experts en cocreació i innovació tecnològica del CBCat, com a facilitadors dels Tallers.

InnoBlocks

Tallers de cocreació

Aquests tallers són un servei que ofereix el CBCat a institucions i organitzacions que representin un sector industrial o empresarial (per exemple, clústers, sindicats, unions, col·legis professionals, associacions, etc.) per a explorar conjuntament un repte sectorial en el qual la tecnologia blockchain pot aportar una solució.

La durada dels tallers és d’un matí. S’inicien amb una lliçó experta en el repte proposat i seguidament es demana al públic participant a organitzar-se en grups de treball. Finalment, els grups de treball presenten els resultats i s’escull una o més d’una de les idees resultants per a donar-hi continuïtat com a projecte.

L’Espai Llavor és un programa dedicat a fomentar el talent i les oportunitats en els sectors agroalimentari i energètic a través dels Fòrums Sent Soví i Narcís Xifra. Aquest programa promou el desenvolupament de projectes d’emprenedoria en fase inicial que proposin solucions alineades amb els projectes estratègics del CBCat, amb un enfocament especial en els sectors alimentari i energètic.

Espai Llavor

Espais Immersius

Des del CBCat creiem que el futur passa, inevitablement, pels espais immersius i les realitats virtuals, augmentades i mixtes. En aquests nous entorns, la tecnologia blockchain jugarà un paper vital en aquests nous entorns i en la seva interoperabilitat.

És per això que també desenvolupem solucions d’entorns immersius, des d’experiències personalitzades per empreses o entitats, fins a recursos generals que permeten el públic introduir-se en aquests espais.

Si tens interès a conèixer millor, o contractar, alguns dels serveis que oferim des del CBCat, contacta amb nosaltres:

Translate »