Solucions del CBCat

Carboni Zero

El projecte CZero consisteix en una eina per mesurar les emissions de carboni generades en tota la cadena de producció d’un bé alimentari, guardar-les en una plataforma descentralitzada i segura, i oferir la informació tant als diferents agents involucrats com al consumidor final.

La solució tecnològica reWatt Peers és per ser utilitzada en un autoconsum – individual o col·lectiu-, regulat a Espanya pel RD 244/2019 i per la seva recent modificació pel que fa a distàncies màximes entre punt de generació i consum, que han passat a ser d’1km entre particulars i de 2km per a empreses i administració pública. El projecte reWatt Peers afegeix una capa tecnològica blockchain a l’autoconsum que permetrà als prosumers fer una venda descentralitzada d’excedents d’energia en format p2p.

reWatt Peers

El projecte DACblock construeix un sistema de notarització de qualsevol tipus de testimoni de consecució de resultats, una titulació acadèmica, l’assoliment d’un curs, els resultats d’un procés de selecció, l’assignació d’un contracte, l’assistència a una jornada, etc.

El projecte Obrir Girona es va desenvolupar a la ciutat de Girona en plena pandèmia de la Covid-19. L’objectiu d’aquesta iniciativa era desenvolupar una prova pilot a la ciutat per provar un sistema de certificacions de vacunacions i tests de Covid que permetessin acreditar que una persona disposava de major seguretat (menys probabilitats d’infectar-se i d’infectar altres persones), que li permetien desplaçar-se, participar en esdeveniments, anar a restaurants o participar en altres activitats. 

Aquest projecte es va realitzar mantenint la privacitat de les dades personals, de manera segura i immutable gràcies a la tecnologia blockchain, que permet que l’usuari sigui l’únic responsable de les seves dades i que aquestes no puguin ser alterades.

Obrir Girona

Translate »