Solucions del CBCat

Carboni Zero

El projecte CZero consisteix en una eina per mesurar les emissions de carboni generades en tota la cadena de producció d’un bé alimentari, guardar-les en una plataforma descentralitzada i segura, i oferir la informació tant als diferents agents involucrats com al consumidor final.

La solució tecnològica reWatt Peers és per ser utilitzada en un autoconsum – individual o col·lectiu-, regulat a Espanya pel RD 244/2019 i per la seva recent modificació pel que fa a distàncies màximes entre punt de generació i consum, que han passat a ser d’1km entre particulars i de 2km per a empreses i administració pública. El projecte reWatt Peers afegeix una capa tecnològica blockchain a l’autoconsum que permetrà als prosumers fer una venda descentralitzada d’excedents d’energia en format p2p.

reWatt Peers

El projecte DACblock construeix un sistema de notarització de qualsevol mena d’assoliment corporatiu, formatiu o professional; des d’una titulació acadèmica, fins a una certificació, passant per l’assoliment d’un curs, els resultats d’un procés de selecció, l’assignació d’un contracte o l’assistència a una jornada, entre d’altres.

El projecte Obrir Girona es va desenvolupar a la ciutat de Girona en plena pandèmia de la Covid-19. L’objectiu d’aquesta iniciativa era desenvolupar una prova pilot a la ciutat per provar un sistema de certificacions de vacunacions i tests de Covid que permetessin acreditar que una persona disposava de major seguretat (menys probabilitats d’infectar-se i d’infectar altres persones), que li permetien desplaçar-se, participar en esdeveniments, anar a restaurants o participar en altres activitats. 

Aquest projecte es va realitzar mantenint la privacitat de les dades personals, de manera segura i immutable gràcies a la tecnologia blockchain, que permet que l’usuari sigui l’únic responsable de les seves dades i que aquestes no puguin ser alterades.

Obrir Girona

Translate »