Tag Archive for: identitat

Identitat descentralitzada: és necessària la blockchain?

Article escrit per Steve Pannifer, de Consult Hyperion, una empresa de consultoria centrada en solucions de pagament i identitat, que ha treballat amb grans bancs i plataformes de pagament. 

La identitat digital: un problema que necessita solució

La identitat digital continua sent un dels principals problemes sense resoldre en el món digital. Avui dia, totes les organitzacions amb les quals vostè interactua solen crear la seva pròpia versió de la seva identitat. Per fer-ho, recopilen informació seva i la compara amb fonts d’antecedents, sempre que sigui possible. La informació que es recull, i com es comprova, varia d’una organització a una altra. Això dona lloc a una experiència d’usuari incoherent i imprevisible. No és d’estranyar que els índexs de conversió dels productes de serveis financers, en els quals les comprovacions d’identitat han de ser exhaustives, siguin tan baixos. Segons l’enquesta de Signicat “Battle to Onboard”, el 63% dels consumidors van abandonar una aplicació bancària digital en 2020.

La forma en què actualment gestionem la identitat crea també altres problemes: la replicació massiva de dades personals en tots els serveis que utilitzem crea riscos de privacitat i frau. Si una organització que té les seves dades és hackejada, aquestes dades poden utilitzar-se per a comprometre els seus comptes en altres llocs o per a crear un nou compte en el seu nom de manera fraudulenta. Les multes introduïdes pel RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) obliguen les empreses a protegir millor les dades dels clients, però no ha canviat fonamentalment la forma en què fem les coses.

Aquest contingut està restringit als membres del CBCat. Registra't

Translate »