Internet Girona S.L.

Internet Girona és el proveïdor de proximitat per registrar dominis amb servei de correu electrònic i allotjament de pàgines web.

Internet Girona és una empresa que es dedica a desenvolupar software informàtic de gestió en línia, presta serveis de telecomunicacions i gestiona el registre de dominis i allotjament de pàgines web i ofereix servidors virtuals i privats als seus clients.

Tecnologia: Ethereum

Rol: Desenvolupador blockchain, Empresa Desenvolupadora, Proveïdor d’infraestructura, Proveïdor de serveis

+ ECOSISTEMA

Translate »