Actualtic S.L.

Empresa d’enginyeria en tecnologies de la informació i les comunicacions especialitzada en la prestació de serveis de diagnosi tecnològica, definició de projectes TIC i, en general, a donar suport en el procés d’adopció i evolució tecnològica a empreses i administracions públiques.

​Empresa d’enginyeria en tecnologies de la informació i les comunicacions especialitzada en la prestació de serveis de diagnosi tecnològica, definició de projectes TIC i, en general, a donar suport en el procés d’adopció i evolució tecnològica a empreses i administracions públiques.

Assessorament tecnològic transversal i d’acord amb l’evolució del mercat adoptant les noves tecnologies i serveis que van sorgint i consolidant-se en els diferents àmbits.

Serveis de: Diagnosi i pla d’acció tecnològic, suport en procediments de contractació i optimització de costos, enginyeria blockchain, oficina tècnica i gestió de projectes tecnològics, servei CTO as a Service, i Data Analytics.

Tecnologia: Ethereum, Enterprise Ethereum, Hyperledger Fabric

Rol: Arquitecte/enginyer Blockchain, Assessor tecnològic, assessor model de negoci, consultor, empresa integradora, Partner tecnològic, Proveïdor de serveis, Transferència de tecnologia

+ ECOSISTEMA

Translate »