Airplane Solutions

Reducció / Eliminació de sobrecostos associats a l’operativa de les aeronaus per part de les aerolínies i els seus proveïdors de serveis.

Reducció / Eliminació de sobrecostos associats a l’operativa de les aeronaus per part de les aerolínies i els seus proveïdors de serveis. Mitjançant la tecnologia i recolzats per les bondats de l’blockchain, el nostre projecte Airsensus permet traçar tots els costos operatius d’una manera inequívoca en temps real i comparar-los d’una manera automàtica amb les factures proporcionades pels proveïdors, detectant possibles fonts de sobrecost.

Aquestes dades són obtingudes, emmagatzemats tractats i presentats a el client d’una manera simple i entenedora per facilitar la feina dels seus departaments financers i operatius.

Tecnologia: Hyperledger Fabric

Roll: Assessor tecnològic, Desenvolupador de negoci, Empresa desenvolupadora, Partner tecnològic, Proveïdor de serveis, Transferència de tecnologia

+ ECOSISTEMA

Translate »