Barcelona Supercomputing Center

BSC està al servei de la comunitat científica internacional i de la indústria que requereix recursos d’informàtica d’altes prestacions (HPC).

BSC està al servei de la comunitat científica internacional i de la indústria que requereix recursos d’informàtica d’altes prestacions (HPC).
El nostre equip Barcelona Supercomputing Center (BSC) d’Ethereum 2.0, ha realitzat un estudi i anàlisi a la xarxa de proves Medalla, que ha permès a l’equip BSC-Eth2 recopilar informació sobre els reptes del protocol Ethereum 2.0 i compartir-los amb la fundació Ethereum.

El projecte, Ethereum Sharding Simulator project ,ha desenvolupat codi obert que simula sistemes de blockchain en els quals es poden simular i estudiar protocols i tècniques amb traces. A més, aquest simulador obre la porta a estudiar molts escenaris que inclouen actualitzacions de seguretat, escalabilidad, comportament, impacte, disponibilitat de dades i molt més.

Tecnologia: Ethereum

Roll: Investigador

+ ECOSISTEMA

Translate »