B-Ecosystem

Creació d’un ecosistema d’ecosistemes de negoci basat en la reputació. En l’estadi preliminar al MVP, pretenems utilitzar una tecnologia de Blockchain pròpia, al menys per al prototip.

Creació d’un ecosistema d’ecosistemes de negoci basat en la reputació. En l’estadi preliminar al MVP, pretenem utilitzar una tecnologia de Blockchain pròpia, almenys per al prototip.

Tecnologia: Pendent adopció

Roll: Assessor model de negoci, Consultor, Desenvolupador de negoci, Dinamitzador de l’ecosistema, Formador, Organitzador d’events

+ ECOSISTEMA

Translate »