Lausengier

Utilització de la tecnologia per innovar, canviar procesos, causar estalvi o disruptar sectors o empreses.

Consultoria, enginyeria i suport a la implantació. Utilització de la tecnologia per innovar, canviar procesos, causar estalvi o disruptar sectors o empreses.

Tecnologia: Bitcoin, Cosmos, Ethereum, Hyperleger Bessu, Hyperledger fabric, Hyperledger Indy, Radix, Ripley, Tendermint

Rol: Assessor tècnic, Assessor model de negoci, Consultor, Desenvolupador de negoci, Dinamitzador de l’ecosistema, Divulgador de la tecnologia, inversor, Partner tecnològic, Proveïdor de serveis, Transferència de tecnologia

+ ECOSISTEMA

Translate »