Vocdoni (Dvote Labs OÜ)

Plataforma de governança amb un sistema integrat de vot digital anònim i universalment verificable, identitat digital sobirana i comunicació segura.

​Vocdoni és una plataforma de governança amb un sistema integrat de vot digital anònim i universalment verificable, identitat digital sobirana i comunicació segura.

Tecnologia: Ethereum, Tendermint

Rol: Empresa desenvolupadora, Organitzador d’events, Partner tecnològic, Proveïdor de infraestructura, Proveïdor de serveis

+ ECOSISTEMA

Translate »