FlexVPC

Desenvolupem ciberseguretat informàtica d’última generació així com dispositius hiperconvergits que resolen necessitats complexes i costoses d’una manera simplificada i rendible.

–  SafeXain és un programari d’automatització de blockchain privat que permet:

  • La integració de qualsevol procés d’una manera senzilla i ràpida sense necessitat de cap codificació, compartició de dades i documents en una plataforma unificada, emmagatzematge de dades en una base de dades distribuïda, execució i automatització de transaccions de forma segura, amb un segell de data i hora a prova de manipulacions.
  • Protegir les vostres comunicacions i documents corporatius amb una solució que integra diverses funcions en una sola plataforma.

–  HealthXain, compartició individual de l’estat de salut:

  • Per penjar els resultats de les proves mèdiques individuals per part d’un metge o farmacèutic certificat per mostrar l’estat de salut de la persona revisada mitjançant un simple escaneig QR amb codi de colors.
  • Ubicació geogràfica de totes les persones per estat per les autoritats.

–  Blockchain Digital Energy: Plataforma de digitalització d’energia fotovoltaica.

–  FoodXain. Traçabilitat dels aliments

Tecnologia: IOTA, R3/Corda

Rol: Empresa desenvolupadora

+ ECOSISTEMA

Translate »