HashingDNA

Certificació d’arxius digitals com a prova d’existència a través de qualsevol tipus d’equip informàtic. Automatització de processos de certificació a Bitcoin, Ethereum y Stellar.

Certificació d’arxius digitals com a prova d’existència a través de qualsevol tipus d’equip informàtic. Automatització de processos de certificació a Bitcoin, Ethereum y Stellar.

Tecnologia: Bitcoin, Ethereum, Stelar

Rol: Assessor model de negoci, Desenvolupador Blockchain, Desenvolupador de negoci, inversor, ciberseguretat

+ ECOSISTEMA

Translate »