Izertis, S.A.

Consultora tecnològica que facilita la transformació digital a les organitzacions a través de la implantació de solucions, serveis tecnològics i d’innovació vinculats al desenvolupament de nous models de negoci, l’ús intel·ligent de la tecnologia i la seva correcta gestió

IZERTIS és l’empresa matriu d’un grup d’empreses de serveis tecnològics. Compta amb més de 20 anys d’experiència en el sector i integra més de 800 professionals distribuïts en les seves oficines d’Espanya, Portugal, Mèxic, Perú, Colòmbia, República Dominicana, Egipte i Cap Verd.

IZERTIS és una consultora tecnològica que facilita la transformació digital a les organitzacions a través de la implantació de solucions, serveis tecnològics i d’innovació vinculats al desenvolupament de nous models de negoci, l’ús intel·ligent de la tecnologia i la seva correcta gestió per part de les persones que integren IZERTIS i els equips de treball desplegats en els seus clients. Des de 1996, IZERTIS lidera, tant a Espanya i Portugal com a Llatinoamèrica, el desenvolupament de projectes vinculats a la transformació digital a empreses privades i administracions públiques.

Els acords estratègics i nivells de col·laboració que té IZERTIS, així com les referències de clients i projectes que l’avalen, la converteixen en una empresa de referència. La seva oferta comercial integra solucions tecnològiques i serveis vinculats a la transformació digital, la gestió del negoci, el control i la presa de decisions, el desenvolupament, la millora i el manteniment de plataformes i aplicacions, les infraestructures i serveis tecnològics, la gestió de recursos , el màrqueting digital i la gestió de projectes i el govern de les TI.

Tecnologia: Ethereum, Hyperleger Bessu, Hyperledger Fabric, Hyperledger Indy

Rol:Arquitecte/enginyer blockchain, Assessors tecnològic, Consultor, Desenvolupador blockchain, Desenvolupador de negoci, Dinamitzador de l’Ecosistema, Empresa Integradora, Empresa Desenvolupadora, Evangelitzador / Divulgador de la tecnologia, Formador, Inversor, Organitzador d’events, Partner Tecnològic, Proveïdor de infraestructura, Proveïdor de serveis, Seguretat en la blockchain (ciberseguretat), Transferència de Tecnologia

+ ECOSISTEMA

Translate »