Jelurida Swiss S.A.

Jelurida és una empresa formada per desenvolupadors originals d’NXT i creadora de l’evolució d’aquesta blockchain: Ardor.

Mantenim i evolucionem el software de codi obert de les dues blockchains NXT i Ardor. Proporcionem serveis BaaS (Blockchain as a service).

Tecnologia: NXT-Ardor

Rol: Empresa desenvolupadora, Partner tecnològic, Proveïdor de infraestructura

+ ECOSISTEMA

Translate »