Universitat Rovira i Virgili

La URV lidera el cas d’ús d’educació de l’European Blockchain Service Infrastructure (EBSI), el servei pan-europeu de Blokcchain.

La URV és una institució pública moderna d’ensenyament superior amb una gran trajectòria docent i investigadora reconeguda arreu i al servei de les comarques del sud de Catalunya, però també té una visió territorial més àmplia i projecció internacional.

Tecnologia: Hyperleger Bessu, Hyperledger Fabric, Hyperledger Indy

Rol: Arquitecte/enginyer blockchain, Assessors tecnològic, Assessor model de negoci, Dinamitzador de l’Ecosistema, Evangelitzador / Divulgador de la tecnologia, Formador,

+ ECOSISTEMA

Translate »