Validated ID

Oferim un servei descentralitzat d’identitat sobirana basat en Blockchain per a processos de verificació d’identitat digital.

VIDsigner és el nostre servei de signatura electrònica SaaS per escenaris cara a cara i remots. Combina la simplicitat d’ús amb la seguretat de la criptografia i la biometria.

Amb VIDchain oferim un servei descentralitzat d’identitat sobirana basat en Blockchain per a processos de verificació d’identitat digital. Aquesta solució millora els procediments com l’embarcament de el client, GDPR i KYC.

Tecnologia: Ethereum, Hyperleger Bessu, Hyperleger Indy

Rol: Assessor tecnològic, Desenvolupador Blockchain, Desenvolupador de negoci, Empresa desenvolupadora, Empresa integradora, Divulgador de la tecnologia, Partnet tecnològic, Proveïdor de infraestructura, Proveïdor de serveis, Transferència de tecnologia

+ ECOSISTEMA

Translate »