ECOGOX BY XM

TRACEABILITY

EcoGox és una plataforma que cerca afegir valor als atributs de generació de l’energia renovable perquè siguin reconeguts per l’usuari final. Aquesta iniciativa neix de la necessitat de comptar amb un programa de certificació i registre de certificats d’energia renovable eficient i proper al context llatinoamericà.

Un dels grans reptes que afrontem com a humanitat és la lluita davant del canvi climàtic. Sota aquest propòsit, els governs de la regió han creat la iniciativa d’Energia Elèctrica Renovable per a Amèrica Llatina i el Carib (RELAC), la qual cerca que el 70% de la capacitat instal·lada de la matriu de generació provingui de fonts renovables a l’any 2030.

EcoGox, iniciativa liderada per XM, se suma per aportar aquesta meta dinamitzant el mercat de certificats d’energia renovable.

L’empresa generadora assigna a un usuari responsable per al  diligenciament del registre de la planta. EcoGox farà la diligència deguda per verificar la consistència i validesa de la informació.

Un cop la planta estigui activa a EcoGox, la plataforma emetrà mensualment certificats d’energia renovable a favor de la planta.

Un comercialitzador de la mateixa empresa pot transferir els certificats a un altre comercialitzador independent o redimir-los a favor del client final.

L’usuari final del certificat adquireix els beneficis de l’energia generada i n’és el propietari del certificat d’energia renovable.

(Font: https://www.ecogox.com/functioning resum elaborat segons informació en web en data novembre 2022) 

Translate »