BAMBOO ENERGY

Títol del projecte o solució

Bamboo Energy

Empresa titular del projecte o solució

Desenvolupat per Bamboo Energy.

Categorització del projecte o solució en el sector energètic

Flexibilitat de la demanda.

Descripció del projecte o solució

En el segment de flexibilitat de la demanda, la startup catalana Bamboo Energy ha creat una plataforma digital amb el mateix nom que, mitjançant tecnologies blockchain i intel·ligència artificial permet als consumidors que en participin rebre pagaments pels seus esforços d’aportació de flexibilitat als mercats.

Aquesta plataforma digital ofereix una predicció, a partir de factors com l’històric de demanda, el temps meteorològic, o l’estació de l’any, amb la qual es pot veure en quins moments del dia hi haurà aquests pics de demanda permetent així als consumidors, bé sigui directament o a través de l’agregació, desplaçar el seu consum cap altres franges horàries. De la mateixa manera,a partir d’aquestes mateixes variables, es realitza una altra predicció, en aquest cas dels preus del mercat elèctric. Aquesta es complementa amb un sistema, també inclòs dins la plataforma, que dona una estratègia de compra d’energia.

A més permet dur a terme un seguiment dels actius que es disposen (energia que ha sigut desplaçada), oferint indicadors econòmics i mediambientals, és a dir que dona una referència del que s’està estalviant tant en euros com en tones de CO2 equivalents.

Rol de la tecnologia blockchain en el projecte o solució

La tecnologia blockchain s’utilitza durant el procés de predicció i seguiment, aportant flexibilitat i transparència al mateix sabent que és virtualment impossible l’alteració de dades  sense que es detecti.

TRL (Technology Readiness Level) del projecte o solució

La plataforma té un TRL de 9, la màxima dins l’escala TRL doncs està activa als mercats d’energia a escala nacional des del 2020 i en creixement constant. Dins la cartera de clients, entre d’altres, té Nexus Energía, vuitena comercialitzadora més gran d’Espanya.

Es preveu una gran expansió dels sistemes que ajudin a donar valor a la flexibilitat de demanda, per una possible incorporació dins el mercat energètic espanyol de sistemes de remuneració com els denominats pagaments per capacitat. Aquestes remuneracions, ja implementades en mercats elèctrics com el Regne Unit, bonifiquen a aquells consumidors disposats a desplaçar part del seu consum per reduir la demanda durant les hores de major consum.

Font de la informació

Per a més informació, es pot consultar la pàgina web: https://bambooenergy.tech/es/ 

Resum elaborat en data de març de 2023.

Translate »