ALLINFRA CLIMATE BY ALLINFRA

Títol del projecte o solució

Allinfra Climate

Empresa titular del projecte o solució

Desenvolupat per Allinfra.

Categorització del projecte o solució en el sector energètic

Notarització, Gestió de l’energia.

Descripció del projecte o solució

Per fer més senzilla la tasca de facilitar i donar transparència a les dades de consums i emissions de les empreses, Allinfra ha desenvolupat un software per dur a terme d’auditories i gestions d’energia d’una forma més eficient.

La plataforma, anomenada Allinfra Climate es presenta com un software mediambiental basat en la blockchain, que té la finalitat d’ajudar a assolir els reptes de sostenibilitat marcats per les empreses.

La principal funcionalitat d’aquest sistema és la de crear un repositori de dades fiables sobre el comportament energètic d’una companyia o indústria, amb la característica de ser molt més accessible i fàcil d’organitzar que la resta d’alternatives.

Arran de sensors incorporats en els diferents actors energètics que pot tindre una empresa, com ara el comptador o una instal·lació d’autoconsum, s’emmagatzemen diferents dades, i es va creant una llibreria que permet realitzar un històric, analitzar tendències, i preveure consums.

Aquesta llibreria és útil a l’hora de calcular la petjada de carboni de l’empresa, o trobar punts de millora en el comportament energètic.

Rol de la tecnologia blockchain en el projecte o solució

Pèl que fa a la digitalització de l’energia, la tecnologia blockchain és molt més eficient que la resta de sistemes i aquest projecte n’és un exemple.

Primerament, ofereix un enregistrament de les dades directe, és a dir des del moment que el sensor fa la lectura, aquesta informació queda gravada, inalterable en la blockchain, sense passar per terceres parts o intermediaris, on es poden cometre errors o pertorbacions de les dades, com els dobles recomptes, un problema molt habitual que fa les tasques d’auditoria més pesades.

Seguint la mateixa línia, permet la reducció a l’indispensable de l’acció humana, tot és automatitzat, cosa que és beneficiosa pel que fa a costos com en evitar errors humans.

Finalment de forma més general en totes les aplicacions de la blockchain, la transparència de les dades així com la seguretat que aporta, fa prescindible, l’ús de verificacions externes per a la fiabilitat de les dades.

TRL (Technology Readiness Level) del projecte o solució

Aquesta solució té un TRL de 9, la màxima dins de l’escala.

El software s’està comercialitzant internacionalment, validat i certificat per diferents organitzacions, i en el moment de redacció d’aquest resum la companyia està experimentant en la incorporació dins del sistema d’un certificat d’energia d’origen renovable propi.

Font de la informació

Per a més informació consulteu el lloc web: https://allinfra.com/climate

Resum elaborat en data de maig de 2023.

Translate »