ALLINFRA CLIMATE BY ALLINFRA

SUSTAINABILITY MANAGEMENT SOFTWARE

Allinfra ha creat una plataforma de tokenització d’actius d’extrem a extrem.

Amb aquesta plataforma de tokenització d’actius, es creen productes financers ecològics digitals, com ara bons verds, amb pocs intermediaris i pocs costos de fricció.

Les dades de rendiment de la font subjacent es vinculen als productes dels usuaris mitjançant la integració de la tecnologia verda d’alimentació de dades d’Allinfra, millorant la transparència, l’auditabilitat i la immutabilitat.

Un altre projecte d’Allinfra és Allinfra Climate, una solució de producte i dades ambientals.

Utilitzen un conjunt de tecnologies que revolucionen la manera com les institucions, les corporacions, els governs i els individus recullen, emmagatzemen, utilitzen i monetitzen les dades rellevants per al clima.

En definitiva, Allinfra cobreix tots els atributs ambientals, inclosos els EAC, que permeten als compradors i venedors comprar i oferir aquests productes. La plataforma aprofita la xarxa Ethereum.

(Font: https://allinfra.com/digital resum elaborat segons informació en web en data desembre 2022)

Translate »