ReAcc

Títol del projecte o solució

ReAcc

Empresa titular del projecte o solució

Desenvolupat per ReAcc, spin-off de PTT.

Categorització del projecte o solució en el sector energètic

Comunitats energètiques, EACs.

Descripció del projecte o solució

El projecte ReAcc és una iniciativa per descarbonitzar les zones rurals de Tailàndia, alhora que es crea un mercat de crèdit d’emissions de diòxid de carboni per ajudar a altres empreses a assolir els seus reptes de sostenibilitat.

Es tracta d’un sistema de micro inversions en projectes de generació d’energia renovable solar, on els inversors poden escollir quina quantitat de diners invertir i en quin projecte, dels diferents disponibles per les distintes regions del país.

Una vegada s’han realitzat les inversions necessàries per complir amb els costos, es compren les plaques, s’instal·len, i es comença a generar energia verda.

Aquesta energia neta abasteix a la zona, i a més la descarbonifica, ja que sense ella, per aconseguir energia, s’empren sistemes de crema de carbó o altres combustibles fòssils. Aquesta diferència d’emissions es quantifica i s’expedeixen uns certificats anomenats crèdits de carboni, que acrediten que hi ha hagut aquesta descarbonització.

Els crèdits de carboni es poden emprar per assolir els requisits de sostenibilitat de les empreses, així que són comercialitzables. A més els certificats emesos per ReAcc compten amb el suport de les diferents entitats verificadores en l’àmbit internacional, fent-los vàlids a la majoria dels països.

Així doncs, els inversors que inicialment han posat capital en el projecte, reben com a retorn crèdits de carboni emesos en la instal·lació finançada. Aquests crèdits se’ls poden quedar i consumir en els seus reptes de sostenibilitat, o els poden vendre en el marketplace que el projecte proporciona per al comerç d’aquests certificats.

Rol de la tecnologia blockchain en el projecte o solució

La tecnologia blockchain és fonamental en el projecte ReAcc, ja que és la tecnologia emprada per la gestió i el seguiment dels crèdits de carboni.

El procés comença amb la generació d’aquesta energia, on s’executa el càlcul del diòxid de carboni estalviat. Amb aquest càlcul s’expedeixen els crèdits corresponents, que s’enregistren i es graven a la blockchain, fent que les dades associades siguin assegurades, impedint l’alteració o manipulació d’aquestes.

De la mateixa manera, blockchain també permet un seguiment de les transaccions de forma senzilla, però mantenint la privacitat, amb el que es pot veure quin ha sigut el camí recorregut pels diferents crèdits augmentant la transparència de tota la xarxa.

L’eliminació d’intermediaris, en aquest cas, el paper del verificador, també és possible gràcies a aquesta capa de seguretat de les dades aportada per blockchain, el que es tradueix amb una reducció de costos.

Finalment, el marketplace del projecte, també empra aquesta tecnologia per realitzar les transaccions, el que beneficia en temes de velocitat, com de disminució de costos.

TRL (Technology Readiness Level) del projecte o solució

El projecte ReAcc, compta amb un TRL de 7, a causa del seu estat avançat.

La iniciativa, ja ha estat implantada en algun territori del país, i el seu marketplace està disponible per la seva utilització, però el seu abast és encara reduït i les funcionalitats limitades.

Font de la informació

Per a més informació consulteu el web: https://reacc.io/

Resum elaborat en data d’abril de 2023.

Translate »