TRACEX

Títol del projecte o solució

TraceX

Empresa titular del projecte o solució

Desenvolupat per Powerledger.

Categorització del projecte o solució en el sector energètic

Marketplace energètic, EAC.

Descripció del projecte o solució

La companyia australiana Powerledger ha desenvolupat una plataforma anomenada TraceX, un marketplace digital basat en la blockchain per proporcionar transaccions segures pels certificats d’actius energètics.

El funcionament és el següent, primerament hi ha un registre de l’usuari dins el marketplace, on es pot accedir com comprador, o com a venedor. En el cas d’accedir com a venedor, la plataforma incorpora un sistema d’enregistrament d’energia per generar els certificats d’actius energètics que pertoquin a aquesta energia. Cal dir que la plataforma també incorpora l’opció de comercialitzar amb altres certificats externs validats, oferint un marketplace on s’unifiquen de forma transversal totes les varietats i tipus de certificats que existeixen.

Un cop enregistrat, es pot accedir al mercat, en temps real, de certificats on es poden començar a realitzar transaccions de forma fàcil i segura, gràcies al sistema “user-friendly” que mostra el software, on es mostren les diferents ofertes de certificats que hi ha disponibles amb les dades i característiques d’aquest.

Per dur a terme la transacció, es pot efectuar pagament amb el token, la moneda digital del projecte, però també inclou una opció de pagament a través de sistemes bancaris tradicionals.

A més la plataforma també ofereix un sistema de filtratge, gràcies al qual es pot precisar més en la cerca del certificat que resulti idoni. Permet seleccionar el tipus de central generadora, la localització i els diferents certificats, en funció de quina informació acrediten.

Rol de la tecnologia blockchain en el projecte o solució

En aquest projecte la tecnologia blockchain juga un paper clau, ja que és l’única tecnologia que permet crear un marketplace, descentralitzat i transparent en temps real.  És a dir, és la blockchain qui es fa càrrec de l’enregistrament de les transaccions i les emmagatzema de forma inalterable i veraç.

També és blockchain qui fa el registre i monitoratge de les dades de generació en el cas dels productors, per poder expedir els certificats corresponents, amb total seguretat que no hi haurà errors.

TRL (Technology Readiness Level) del projecte o solució

El projecte TraceX té un TRL de 8. El projecte es troba en un estat de desenvolupament avançat, amb proves pilots exitoses a diferents entorns a escala mundial.

En data de redacció d’aquest resum, es pot demanar una versió demo de la plataforma des de la pàgina web de TraceX.

Font de la informació

Per a més informació, consulteu el web: https://www.powerledger.io/platform-features/tracex

Resum elaborat en data de març de 2023.

Translate »