TRACEX BY POWERLEDGER

EAC MARKETPLACE

TraceX és un mercat digital que utilitza tecnologia blockchain per gestionar de manera eficient el comerç de certificats d’atributs energètics (EAC), com ara certificats d’energia renovable (REC), garanties d’origen (GO), crèdits de carboni i altres instruments ambientals.

 

Són membres d’EnergyTag, una iniciativa liderada per la indústria per definir i construir un mercat de certificats d’electricitat per hora, que funcionen amb els esquemes de certificats existents.

La plataforma la poden utilitzar els generadors que tenen certificats per vendre, o les empreses de serveis públics i organitzacions que busquen comprar certificats per complir amb les obligacions regulatòries o els objectius voluntaris de sostenibilitat. Els brokers i  comerciants trobaran en TraceX una manera altament eficient de gestionar les necessitats de certificació d’energia renovable dels seus clients.

 

TraceX permet als usuaris comercialitzar EAC d’una manera senzilla, segura i eficient. Amb el descobriment de preus en temps real, els usuaris poden prendre decisions basades en el mercat sobre les seves transaccions EAC. S’ofereix un conjunt de termes estandarditzats per a totes les operacions, el que significa que tots els participants del mercat estan prequalificats, la qual cosa no suposa cap cost d’administració.

Les comandes anònimes es fan visibles per a tots els participants del mercat en el moment en què es realitzen. Quan les comandes s’emparellen, TraceX agilitza el procés de pagaments permetent als clients enllaçar el seu compte bancari empresarial sense problemes a la plataforma.

TraceX és escalable per facilitar més de 50.000 transaccions per segon i està preparat perquè s’utilitzin monedes digitals.

(Font: https://www.powerledger.io/platform-features/tracex resum elaborat segons informació en web en data novembre 2022)

Translate »