ACCIONA

Títol del projecte o solució

Greenchain, GreenH2chain

Empresa titular del projecte o solució

Desenvolupat per Acciona.

Categorització del projecte o solució en el sector energètic

EAC.

Descripció del projecte o solució

L’empresa Acciona ha desenvolupat diverses solucions per garantir l’origen renovable de l’energia.

La solució digital Greenchain es basa en una plataforma que permet visualitzar en temps real l’origen de l’energia, des del moment on es genera el Kwh i la planta o instal·lació en la qual s’ha produït, amb la descripció de les emissions associades que aquesta té adjuntes.

Així doncs, trobem que la plataforma té un registre d’usuaris en els dos extrems, en els productors, recopilant l’energia produïda pel que fa a quantitat i en el temps de generació, i donant credibilitat de la sostenibilitat energètica de la seva instal·lació.

I per la part dels consumidors, permet visualitzar, quin ha estat el recorregut de l’energia que li arriba, aportant els beneficis en termes ambientals, que suposa el seu consum d’aquesta energia sostenible en termes d’emissions de diòxid de carboni, amb equivalències per major il·lustració com arbres plantats o cars retirats de la carretera.

Finalment, aquesta plataforma, dona veu a altres projectes comunitaris, aportant una capa de coneixement i impuls a iniciatives vinculades als Objectius de desenvolupament Sostenibles.

Per altra banda, una altra solució desenvolupada per Acciona és la plataforma digital GreenH2Chain.

Aquesta solució digital és pionera a escala mundial en garantir l’origen de l’hidrogen verd, és a dir, d’origen renovable. En afegit, permet seguir els processos de transport i distribució d’aquest hidrogen d’una forma fiable i transparent.

De la mateixa manera que en GreenChain, trobem que hi haurà dos tipus d’usuaris registrats en la plataforma, els productors i els consumidors, podent monitorar les produccions i consums, amb la representació de les emissions de diòxid de carboni evitades.

Rol de la tecnologia blockchain en el projecte o solució

La funció de la blockchain en ambdós projectes és verificar la fiabilitat de les garanties d’origen. 

Quan l’energia es genera queda enregistrada gràcies a la tecnologia blockchain, protegint les dades de possibles manipulacions o dobles comptabilitats.

A més és gràcies a la ràpida verificació que aporta la blockchain que es pot oferir la visualització en temps real.

TRL (Technology Readiness Level) del projecte o solució

En el cas de la solució GreenChain, té una TRL de 9, la màxima. Aquesta solució ja està implantada en el mercat, i ja s’està utilitzant per empreses en l’àmbit nacional.

GreenH2Chain, per altra banda, té un TRL de 6, es troba en un estat de testatge de pilot.

Aquest pilot és el projecte “Power to Green Hydrogen” on es proposa un ecosistema d’hidrogen verd per l’illa de Mallorca.

Font de la informació

Per a més informació consulteu les pàgines web: https://soluciones.acciona-energia.com/por-que-acciona/greenchain/

https://www.acciona.com/es/actualidad/noticias/acciona-desarrolla-primera-plataforma-blockchain-garantiza-origen-renovable-hidrogeno-verde/?_adin=02021864894

Resum elaborat en dats d’abril de 2023.

Translate »