D-REC

EAC TRACKING PLATFORM

La Iniciativa D-REC és una iniciativa sense ànim de lucre, amb múltiples parts interessades i liderada per la indústria per crear un mercat global d’energia renovable distribuïda. Estan dissenyant, lliurant i demostrant noves maneres de certificar i valorar els atributs de l’electricitat renovable distribuïda mitjançant la creació d’un nou instrument de mercat reconegut internacionalment anomenat D-REC (Certificat d’Energia Renovable Distribuïda).

Els REC estan dissenyats per certificar la generació d’energia renovable, però generalment només s’utilitzen en desplegaments a escala de serveis públics on l’aplicabilitat pot variar segons el país.

Els REC s’han d’ampliar per certificar l’energia renovable distribuïda a nivell mundial d’una manera escalable i encapsular els altres beneficis socials que ofereix DRE.

La iniciativa D-REC pretén introduir un nou certificat de renovables, un certificat d’energia renovable distribuïda, que utilitza mecanismes corporatius d’adquisició d’energies renovables per catalitzar els impactes socials positius associats a la capacitat d’energia renovable distribuïda.

 

(Font: https://www.d-recs.energy/ resum elaborat segons informació en web en data novembre 2022) 

 

Translate »