D-REC

Títol del projecte o solució

D-REC

Empresa titular del projecte o solució

Desenvolupat per D-REC Initiatives.

Categorització del projecte o solució en el sector energètic

Comunitats energètiques, EAC

Descripció del projecte o solució

L’organització sense ànim de lucre D-REC Initiatives han desenvolupat un projecte anomenat D-REC, en la cerca de donar una nova funcionalitat als certificats d’origen renovable de l’energia.

El tret distintiu que vol incloure aquest projecte és la incorporació de les garanties d’origen a les petites instal·lacions d’energia renovable distribuïdes, en un intent d’impulsar aquestes iniciatives per aprofitar-ne els beneficis que aporten a les comunitats, proporcionant-los independència energètica així com beneficis al sistema, que veurà reduït l’estrès al qual se’l sotmet.

La idea és que a través d’aquests certificats es doti d’una identitat als productors de l’energia verda distribuïda, permetent així l’entrada d’aquestes petites instal·lacions en els mercats energètics a escala mundial.

Aquest nou sistema aporta beneficis a totes les parts implicades, primerament s’estimula la instal·lació de sistemes de generació d’energia renovable a petita escala, incentivada per la possibilitat d’extreure rèdit per la venda d’aquesta energia. En afegit es crea un teixit de xarxa d’energia distribuït al llarg del territori, el que aporta seguretat i robustesa al sistema amb el benefici socioeconòmic que porta implícit. Però tampoc es pot deixar de banda els beneficis que extreu el consumidor d’aquesta energia, que compta amb el seu certificat d’origen renovable, contribuint a la sostenibilitat.

Rol de la tecnologia blockchain en el projecte o solució

L’organització sense ànim de lucre D-REC Initiatives han desenvolupat un projecte anomenat D-REC, en la cerca de donar una nova funcionalitat als certificats d’origen renovable de l’energia.

El tret distintiu que vol incloure aquest projecte és la incorporació de les garanties d’origen a les petites instal·lacions d’energia renovable distribuïdes, en un intent d’impulsar aquestes iniciatives per aprofitar-ne els beneficis que aporten a les comunitats, proporcionant-los independència energètica així com beneficis al sistema, que veurà reduït l’estrès al qual se’l sotmet.

La idea és que a través d’aquests certificats es doti d’una identitat als productors de l’energia verda distribuïda, permetent així l’entrada d’aquestes petites instal·lacions en els mercats energètics a escala mundial.

Aquest nou sistema aporta beneficis a totes les parts implicades, primerament s’estimula la instal·lació de sistemes de generació d’energia renovable a petita escala, incentivada per la possibilitat d’extreure rèdit per la venda d’aquesta energia. En afegit es crea un teixit de xarxa d’energia distribuït al llarg del territori, el que aporta seguretat i robustesa al sistema amb el benefici socioeconòmic que porta implícit. Però tampoc es pot deixar de banda els beneficis que extreu el consumidor d’aquesta energia, que compta amb el seu certificat d’origen renovable, contribuint a la sostenibilitat.

TRL (Technology Readiness Level) del projecte o solució

El nivell de maduresa del projecte o TRL és de 8. El sistema ja s’està validant a escala mundial, i els certificats d’origen de D-REC, estan essent acceptats a escala internacional com a certificats fiables.

L’adaptació de sistemes com el proposat per D-REC Initiatives, pot portar, especialment en països en vies de desenvolupament un gran impuls, en forma d’una font d’ingressos sostenible, i de l’enfortiment de les xarxes elèctriques que en molt d’aquestes economies són febles i manquen d’estabilitat, així que aquestes plataformes que fomenten l’aparició d’energia distribuïda aporten independència energètica a la població i pot fomentar l’arrelament de comerços i indústria.

Font de la informació

Per a més informació consulteu la web: https://drecs.org/

Resum elaborat en data de maig de 2023

Translate »