BLOCKCHAIN DIGITAL ENERGY

PEER-TO-PEER (P2P) ENERGY TRADING

Blockchain Digital Energy és una empresa catalana que ha creat una plataforma que permet tokenitzar l’energia amb l’objectiu que qualsevol productor d’energia renovable pugui comerciar amb ella. La plataforma també permet la creació de microxarxes i la producció de certificats d’energia verda.

Tokenitzant l’excedent d’energia, aquest es converteix en un actiu digital amb el qual es pot comerciar fàcilment entre venedors i compradors, intercanviant els tokens que tenen un valor econòmic real.

Gràcies a la tecnologia blockchain, l’usuari pot decidir on vol consumir l’energia excedent o a qui la vol vendre. La tecnologia blockchain, també actua com a notari per prendre les decisions de distribució correctes i legals, garantint la transparència de les operacions.

(Font: https://www.blockchaindigital.energy/ resum elaborat segons informació en web en data setembre 2022) 

Translate »