POSITIVEBLOCKCHAIN

Títol del projecte o solució

PositiveBlockchain

Empresa titular del projecte o solució

Desenvolupat per l’organització PositiveBlockchain.io.

Categorització del projecte o solució en el sector energètic

Representació.

Descripció del projecte o solució

La iniciativa PositiveBlockchain busca donar a conèixer les possibilitats que la tecnologia ofereix, fomentat així la seva incorporació en empreses i l’aparició de nous projectes que empren blockchain.

La plataforma consta d’una base de dades de codi obert on recullen totes les iniciatives blockchain per tal de poder estudiar el potencial de la tecnologia en millorar l’impacte socioambiental.

Les companyies poden presentar projectes dins de la plataforma per donar-se a conèixer. PositiveBlockchain verificarà si el projecte que vol incorporar-se dins la base de dades és legítim, sumant-lo als més de 1200 projectes amb els quals conten.

PositiveBlockchain aborda la majoria de sectors on la blockchain és aplicable aconseguint així una base de dades per categories molt amplia, tant pel que fa a categories com a projectes dins d’aquestes categories.

El sector de l’energia, evidentment, també queda recollit dins d’aquesta plataforma, on trobem companyies i projectes que combinen serveis energètics amb blockchain.

Dintre de la categoria, els projectes o companyies llistats compten amb una petita descripció del projecte, els enllaços per visualitzar la pàgina web original del projecte, així com recursos addicionals com poden ser vídeos o esquemes.

L’organització també realitza esdeveniments i actes per donar encara més visibilitat, on fan tasca de divulgació per donar a entendre amb claredat l’ús de la blockchain.

Rol de la tecnologia blockchain en el projecte o solució

La mateixa plataforma fa ús de la tecnologia blockchain, utilitzant aquesta per registrar i verificar les aportacions que fan els membres, donant una capa de transparència en la gestió de la comunitat i aportant confiança en les relacions dels diferents actors.

TRL (Technology Readiness Level) del projecte o solució

Si bé aquesta plataforma compta amb un nivell de maduresa dins l’escala TRL de 9, ja que és una solució ja disponible mundialment, amb una gran quantitat de membres verificats, es tracta d’una plataforma que en el cas que ens escau, el de projectes d’energia, està poc aprofitada.

Les descripcions dels projectes són poc extenses i deixen poc marge per interactuar amb aquests, més enllà d’anar a la pàgina del projecte.

L’organització està treballant en formes de fer més interactiva l’experiència, amb la incorporació d’un espai de discussió dins de la plataforma on diferents actors puguin col·laborar, donant més profunditat a l’ecosistema.

Font de la informació

Per a més informació consulteu el web: https://positiveblockchain.io/database-category/energy/

Resum elaborat en data d’abril de 2023.

Translate »