POSITIVEBLOCKCHAIN

ENERGY INFRAESTRUCTURE

PositiveBlockchain és una base de dades de codi obert sense ànim de lucre, una plataforma de mitjans i una comunitat dirigida per voluntaris que explora el potencial de la tecnologia blockchain per tenir un impacte socioambiental positiu.

Positiveblockchain ha trobat solucions blockchain dissenyades per permetre la inclusió financera, optimitzar l’accés a l’energia, millorar l’educació, piratejar l’assistència sanitària, fer un seguiment i facilitar l’ajuda i el desenvolupament, lluitar contra la corrupció, protegir la democràcia i els drets individuals, fer un seguiment i informar l’impacte social, i molt més.

Entre altres projectes, PositiveBlockchain ha desenvolupat un mecanisme, anomenat NRGcoin, el qual substitueix les polítiques tradicionals de suport renovable d’alt risc per un nou contracte intel·ligent basat en blockchain, que recompensa millor l’energia verda. Per cada 1 kWh d’energia verda els consumidors paguen 1 NRGcoin directament al contracte intel·ligent. Aquesta relació (1kWh = 1NRGcoin) sempre es manté, independentment del valor de venda de l’electricitat. L’Smart Contract paga llavors totes les taxes i impostos de la xarxa al DSO a partir de les monedes pagades pel consumidor. Aleshores l’’Smart Contract valida la injecció d’energia verda reportada per part dels prosumidors mitjançant una varietat de mètodes. Si es revisen tots els informes, el contracte intel·ligent encunya noves monedes NRG i recompensa els prosumidors per la seva energia verda injectada. Els prosumidors poden vendre aquestes monedes en un mercat de divises o utilitzar-les per pagar energia verda més endavant. El mercat de divises és on els consumidors compren els seus NRGcoins per pagar el seu consum. Quan es paga energia, les monedes associades no es destrueixen, sinó que romanen en circulació. Per evitar una inflació excessiva, la taxa d’encunyació disminueix amb el temps.

Pàgina Web: https://positiveblockchain.io/ 

(Font: https://medium.com/positiveblockchain/what-is-positiveblockchain-io-5c4aede8e21 resum elaborat segons informació en web en data setembre 2022) 

Translate »