ENERT

EAC TOKENIZATION PLATFORM

Per revolucionar el comerç de certificats energètics d’alt cost existent, s’està treballant en una solució (enerT) per tokenitzar els certificats d’energia mitjançant Hyperledger Fabric i els tokens SDK. La tokenització de certificats energètics en una plataforma DLT pot oferir una solució intel·ligent pel que fa a la certificació de divulgació completa de l’energia. A més de la quantitat d’energia generada per fonts mixtes, els tokens creats a la xarxa també podrien emmagatzemar altres característiques útils com les emissions de CO2 a la cadena de subministrament d’energia.

Un mercat energètic tokenitzat oferiria una àmplia gamma de certificats de confiança en termes de tipus i origen d’energia. Aquesta xarxa permetria als proveïdors i consumidors comercialitzar certificats energètics de manera eficient i econòmica. Una unitat de certificació tokenitzada seria com el que va fer el contenidor per a la indústria naviliera.

La solució enerT s’està desenvolupant com una solució energy-friendly en una tecnologia privada per eliminar el consum d’energia de les seves operacions de xarxa. El protocol de consens energèticament eficient d’Hyperledger Fabric es basa en RAFT, un algorisme de consens dissenyat per ser fàcil d’entendre.  Aquest factor fa que les operacions de la xarxa consumeixin energia limitada, en comparació amb els algorismes de mineria amb trencaclosques matemàtics (com ara Proof-of-Work), que s’utilitzen sovint en diverses xarxes públiques.

(Font: https://www.ibm.com/blogs/blockchain/2021/08/revolutionizing-renewable-energy-certificate-markets-with-tokenization/ resum elaborat segons informació en web en data novembre 2022)

Translate »