RESPRING BY FLEXIDAO

TRACEABILITY

RESpring de FlexiDAO proporciona intel·ligència global sobre la compra d’energia renovable. Els compradors d’energia poden obtenir fàcilment totes les seves dades i certificats relacionats amb l’energia sense interacció manual amb tercers ni necessitat de dispositius de maquinari. Això és possible gràcies a la integració de FlexiDAO amb proveïdors de dades de tercers, inclosos registres nacionals de certificats, operadors de xarxa, centres de dades i productors d’energia. Es poden visualitzar les dades i la informació de l’usuari a RESpring, o es pot introduir  la informació directament al programari de sostenibilitat o energia existent.

(Font: https://www.flexidao.com/respring resum elaborat segons informació en web en data novembre 2022) 

Translate »