REHASH BY T-RECS.AI

EAC TRACKING PLATFORM AND MARKETPLACE

REHash(TM) marketplace de T-RECs és una plataforma blockchain que fa un seguiment i certifica la transferència de propietat i la retirada de RECs, utilitzant un concepte de prova de participació per evitar el doble recompte de la propietat. Mitjançant la plataforma REHash(TM), els clients poden registrar els seus actius d’energia renovable, comprar i vendre REC, així com retirar REC per assolir els seus objectius de sostenibilitat energètica.

(Font: https://www.trecs.ai/ resum elaborat segons informació en web en data novembre 2022)

Translate »