PLUG&CHAIN BY ARCBCN

Títol del projecte o solució

Plug&Chain

Empresa titular del projecte o solució

Desenvolupat per ARCbcn

Categorització del projecte o solució en el sector energètic

Comunitats energètiques.

Descripció del projecte o solució

En el marc de les comunitats energètiques, la start-up Plug&Chain, spin-off de l’enginyeria ARCbcn ha desenvolupat una plataforma digital que permet monitorar els autoconsums col·lectius.

Aquesta plataforma disponible tant per als generadors de l’energia com per als beneficiaris dels excedents, permetent la creació de comunitats energètiques totalment transparents, on es poden visualitzar els autoconsums i consums i el trànsit d’energia.

El software, disponible des de la web o en forma d’aplicació mòbil aporta una facilitat en la gestió de l’energia i dona peu a un consum més conscient tant econòmicament com ambientalment parlant.

En futurs estats la plataforma incorporarà el seu propi “marketplace” per la compra i venda dels excedents generats.

Rol de la tecnologia blockchain en el projecte o solució

La tecnologia blockchain en aquesta solució és fonamental. 

L’enregistrament de les dades de generació, la gestió de les transaccions d’excedents i el pròxim marketplace plantejats, empren la blockchain, essent l’única tecnologia que aporta una fiabilitat i transparència en les dades per a totes les parts en aquesta digitalització de l’energia.

TRL (Technology Readiness Level) del projecte o solució

En data d’aquest resum, la solució té un TRL de 5. Encara no és disponible la plataforma en versió aplicació, i el “marketplace”, necessari per a la dinamització del sistema no està formulat.

Font de la informació

Per a més informació, consulteu les pàgines web:

https://arcbcn.cat/es/plugchain/

https://plugchain.energy/solution/

Resum elaborat en data de març de 2023.

Translate »