PLUG&CHAIN BY ARCBCN

PEER-TO-PEER (P2P) ENERGY TRADING

El projecte Plug&Chain pretén desenvolupar una solució integral per a la gestió compartida de l’autoconsum a les comunitats energètiques locals, amb especial atenció a la distribució d’energia renovable entre iguals.

L’elevat preu de les solucions d’emmagatzematge segueix sent una barrera per a l’ús eficient de l’energia produïda localment, ja que l’energia renovable es genera independentment de les necessitats de consum i sovint hi ha un desajust entre la generació i la demanda.

Una de les solucions innovadores per limitar la sobreproducció i superar les barreres d’emmagatzematge és compartir l’energia produïda amb els veïns. És el principi general de l’autoconsum col·lectiu i compartit, on diversos actors combinen capacitats de producció d’energia. Els actors poden ser productors, consumidors o tots dos, i poden tenir diferents recursos energètics renovables o fins i tot diferents capacitats. Al final de cada mes, els membres de la comunitat pagaran o rebran pagaments en funció de la quantitat que consumeixen i de l’energia produïda.

Per tal de fer possible un autoconsum col·lectiu, cal adaptar la infraestructura actual (xarxa elèctrica) per integrar la generació d’energia distribuïda (xarxa intel·ligent).

Per garantir la transparència i millorar la confiança entre els actors, la facturació es gestionarà mitjançant la tecnologia blockchain, que garanteix transaccions energètiques eficients d’una manera resistent al frau i automatitzada, alhora que elimina els costos dels intermediaris.

 

(Font: https://arcbcn.cat/es/plugchain/ resum elaborat segons informació en web en data desembre 2022) 

Translate »