Universitat de Lleida

Universitat pública

Activitats de formació, recerca i transferència. En l’àmbit de les tecnologies blockchain, solucions relacionades amb la gestió de continguts i dades, drets de propietat intel·lectual, identitats auto-sobiranes, etc.

Tecnologia: Ethereum, Hyperleger Bessu

Rol: Arquitecte/enginyer Blockchian, Assessor tecnològic, Consultor, Desenvolupador Blockchain, Divulgador de la tecnologia, Formador, Investigador, Transferència de tecnologia.

+ ECOSISTEMA

Translate »