WATTECO

Títol del projecte o solució

Watteco.

Empresa titular del projecte o solució

Desenvolupat per Watteco SCCL.

Categorització del projecte o solució en el sector energètic

Comunitats energètiques.

Descripció del projecte o solució

Per fomentar les comunitats energètiques, la startup Watteco SCCL ha dissenyat una aplicació per tal d’ajudar al finançament d’instal·lacions d’energia renovable que després es convertiran en comunitats energètiques.

Per fer-ho han desenvolupat un sistema basat en el crowlending que és el finançament d’un projecte mitjançant petits préstecs dels inversors.

El sistema funciona de la següent manera, primerament un inversor inverteix en un projecte de la seva localitat una quantitat flexible i totalment a decisió de l’inversor.

Amb aquesta i altres inversions el propietari de la instal·lació, duu a terme la mateixa i comença a produir energia renovable.

En aquest punt, la plataforma Watteco comença a fer un seguiment de l’energia que el propietari s’estalvia d’agafar de la xarxa, i que prové de la seva instal·lació, buscant l’estalvi en Kw/h i conseqüentment l’estalvi econòmic.

Arran d’aquest estalvi econòmic, es retorna als diferents inversors una fracció de la inversió, aconseguint així un sistema de retorn de capital periòdic i fiable.

Aquest retorn ve en forma d’un token, “una moneda digital”, que pot bescanviar-se o pagar amb ell en els diferents establiments que acceptin aquesta moneda.

Així doncs, trobem una situació on hi ha un benefici a tres bandes, primerament l’inversor obté una inversió amb una rendibilitat molt segura, el propietari aconsegueix finançament pel seu projecte i independència de la xarxa elèctrica, i finalment aquesta darrera es beneficia en forma d’una reducció de l’estrès al qual està sotmès el sistema.

Rol de la tecnologia blockchain en el projecte o solució

En aquest cas la blockchain actua de dues formes independents. Primerament, actua com a notari digital, emmagatzemant la informació d’inversors i propietaris, i mitjançant els anomenats “smarts contracts” realitza el retorn de capital als inversors de forma automàtica generant els tokens.

Per altra banda, la blockchain aporta seguretat a tot el sistema, així com transparència de saber que les dades no podran ser manipulades.

TRL (Technology Readiness Level) del projecte o solució

La plataforma es troba en un estadi de TRL de 8.

Ha estat provada en entorns reals amb resultats positius i l’aplicació està disponible al mercat, però l’oferta dins de la mateixa no és gaire gran, ja que només és possible utilitzar-la en la majoria de municipis.

En els pròxims anys es preveu que hi hagi una expansió en forma d’un major abast de municipis, perquè com ja s’ha comentat és una alternativa que aporta beneficis a totes les parts.

Font de la informació

Per a més informació es pot consultar la pàgina web: https://www.watteco.cat/

Resum elaborat en data de març de 2023

Translate »