PROSUME

Títol del projecte o solució

EaaS Ledger

Empresa titular del projecte o solució

Desenvolupat per Prosume

Categorització del projecte o solució en el sector energètic

Gestió energètica.

Descripció del projecte o solució

EaaS Ledger, abreviat de “Energy as a Service Ledger” és un projecte presentat per Prosume amb col·laboració de la companyia Wattdat que busca donar eficiència i facilitar la recol·lecció de dades energètiques per poder millorar la seva gestió en edificis i comunitats.

El projecte es basa en la implementació de sistemes de registre i emmagatzematge de dades emprant la blockchain i altres mètodes per assegurar la fiabilitat d’aquestes.

La fiabilitat de les dades és essencial quan parlem d’eficiència energètica, més encara quan parlem de grans punts de consums com els enfocats en aquest projecte. Amb la implementació d’aquest sistema es pot donar seguretat a les dades de consum d’una companyia, per veure si hi ha algun malbaratament o fuga, o de la mateixa manera, es pot prendre un registre de la generació d’energia si es compta amb algun sistema d’autoconsum.

De cara a auditories, o intervencions de les anomenades ESCo, o Energy Services Companies, comptar amb sistemes que recullin de forma fiable les entrades i sortides d’energia pot ser útil i ajudar a detectar problemes existents, reduint la demanda d’energia.

De forma similar, per augmentar la flexibilitat de la demanda, es pot comptar amb un agregador, que requerirà l’existència de registres de consum energètic, registres que amb EaaS Ledger, es poden facilitar de forma fàcil i segura.

El software d’EaaS Ledger permet recopilar tots aquests conjunts de dades dins d’un mateix repositori, millorant la seva gestió i oferint més comoditat en el seu ús.

Rol de la tecnologia blockchain en el projecte o solució

La tecnologia blockchain possibilita l’existència d’aquest projecte, ja que és qui aporta la capa de fiabilitat en el tractament de les dades recopilades. 

Amb blockchain les dades enregistrades queden gravades de forma inalterable, però mantenint l’intercanvi d’aquestes, aconseguint una forma de poder compartir la informació energètica de la companyia per a auditors externs.

TRL (Technology Readiness Level) del projecte o solució

El projecte té una puntuació de 6 dins de l’escala TRL.

Si ve el software està finalitzat i ha sigut encara no està disponible per la seva comercialització.

Font de la informació

Per a més informació consulteu el web: https://prosume.io/

Resum elaborat en data de abril de 2023.

Translate »