GREENEUM

Títol del projecte o solució

Greeneum

Empresa titular del projecte o solució

Desenvolupat per Greeneum.

Categorització del projecte o solució en el sector energètic

Marketplace energètic, EAC.

Descripció del projecte o solució

La companyia Greeneum presenta diferents iniciatives per ajudar a la transició cap a l’energia sostenible i l’estalvi energètic.

Dins d’aquests projectes una de les seves iniciatives més sonades és l’elaboració d’una plataforma que combina un sistema recopilador de dades, amb un mercat virtual de certificats energètics, i un sistema de recompenses, que aporta beneficis en diferents àmbits del sector.

La plataforma parteix d’aquesta enorme base de dades, que es nodreix a través de la informació de generació dels productors d’energia. Aquests productors, a escala mundial reporten quines han sigut les seves generacions energètiques.

És amb aquesta entrada d’informació, on les diferents branques de Greeneum es desenvolupen.

Primerament, apareix un sistema de prediccions, una eina que permet veure projeccions de generació, així com de pics i valls de consum.

Aquestes prediccions són útils no només per a consumidors finals, o per a productors, sinó que els principals beneficiaris són els agregadors, actors del sistema que amb la incorporació de sistemes com aquest poden preparar estratègies de consum per a indústries i conglomerats de consumidors particulars, estratègies amb les quals ajuda a reduir la seva despesa en energia.

Per altra banda, aquesta informació de generació també es processa i es verifica, per després retornar als productors diferents certificats energètics. Greeneum no tanca la porta a algunes productores fòssils pel qual, segons l’origen de l’energia es rebran certificats d’energia renovable, o certificats de petjada de carboni.

La plataforma aporta un marketplace per al comerç d’aquests certificats, creant un nou espai per a productors on poden vendre els certificats des del mateix punt d’expedició.

Finalment, Greeneum ha desenvolupat un sistema de recompenses per la generació verda. Cada productor que envia les seves dades generadores, també rep en compensació tokens propis de la companyia els GREEN, aquests tokens tenen un valor de mercat, i serveixen com a font d’ingressos addicional als productors.

Rol de la tecnologia blockchain en el projecte o solució

Blockchain possibilita la integració dels tres sistemes de la companyia en una sola plataforma.

En el cas de la base de dades, per oferir prediccions tindre una bona fiabilitat en les teves dades és fonamental, blockchain per la seva característica d’evitar una possible manipulació de la informació, permet aportar una capa de verificació més en les prediccions que es realitzen.

El cas del marketplace de certificats energètics, la creació d’aquest també té molt d’origen en blockchain, ja que és a través d’aquest canal on es transmet tant les dades de generació com els mateixos certificats, permetent així un menor temps de creació.

Finalment, el sistema de recompenses es basa en uns tokens, unes monedes virtuals de la companyia que estan basades sobre la blockchain d’aquesta, aprofitant la tecnologia al màxim oferint-ne diverses funcionalitats.

TRL (Technology Readiness Level) del projecte o solució

La iniciativa de Greeneum es troba en un estat avançat amb una puntuació dins de l’escala TRL de 9.

Trobem caos d’èxit de la plataforma a diferents països, on mitjançant la funcionalitat de les prediccions ha pogut ajudar a millorar els seus perfils de producció ajudant així a l’estabilitat de la xarxa.

Font de la informació

Per a més informació consulteu el web: https://www.greeneum.net/

Resum elaborat en data de març de 2023.

Translate »