LO3 ENERGY

ENERGY INFRAESTRUCTURE

Lo3 Energy és una empresa nord-americana que empodera empreses i comunitats mitjançant nous incentius DER (recursos energètics distribuïts) i la comptabilitat d’energia renovable, construint així una infraestructura digital que permet que els recursos energètics distribuïts participin en els mercats energètics de noves maneres.

Pando, la plataforma de software estrella que ha desenvolupat Lo3 Energy, permet als proveïdors i als desenvolupadors d’energia neta donar suport a l’emparellament de la càrrega les 24 hores del dia i oferir incentius intel·ligents per impulsar l’adopció d’energies renovables. 

Pando funciona de la següent manera: primer les dades de producció i consum passen al backend de Pando. Posteriorment, es combina la producció disponible amb la càrrega. Finalment, Pando reconcilia el desglossament de la xarxa i el servei fotovoltaic amb les dades d’emissions de la xarxa.

En resum, Pando permet que les empreses i les llars facin transaccions dinàmiques d’energia i serveis des de DERs i actius comunitaris.

(Font: https://lo3energy.com/ resum elaborat segons informació en web en data setembre 2022) 

Translate »