LO3 ENERGY

Títol del projecte o solució

Pando

Empresa titular del projecte o solució

Desenvolupat per LO3 Energy.

Categorització del projecte o solució en el sector energètic

Comunitats energètiques, Marketplace energètic, Gestió eficient de l’energia.

Descripció del projecte o solució

LO3 Energy és una companyia nord-americana que cerca facilitar la creació de marketplaces energètics locals, dins de comunitats energètiques descentralitzades.

Per fer-ho han desenvolupat la plataforma Pando, un software que serveix com a eina per ajudar a crear aquest marketplaces, que per les seves sigles en anglès s’anomenen LEM (Local Energy Marketplaces).

Mitjançant Pando és possible no només posar en contacte diferents prosumers per crear comunitats, sinó també oferir un LEM de confiança i de fàcil accés. Comptant amb una aplicació disponible tant per a Android com per a iOS, els processos de creació i de participació en aquest LEM se simplifiquen sobre manera.

Després de la creació d’una nova comunitat dins la plataforma, una “Pando Community”, diferents usuaris poden unir-se a aquesta. Aquests usuaris poden ser productors, consumidors o prosumers. Es put fer un cribratge d’usuaris mitjançant una verificació integrada de la plataforma, així com un sistema de selecció que permet escollir als usuaris més adients per la Community en qüestió.

Un cop definida la Community, els usuaris participants poden mitjançant la mateixa aplicació, començar a donar ús al LEM creat, que ofereix funcionalitats per donar senzillesa a les transaccions com predefinir un preu de compra de l’energia, amb un càlcul presentat per la plataforma del consum previst, donant així un pressupost  total del cost de l’energia diària.

De la mateixa manera també aporta funcionalitats per als venedors d’energia dins el LEM, facilitant preus de venda recomanats segons la comunitat.

Pando, però va més enllà, oferint un sistema de visualització de consums i produccions dels usuaris inscrits a una Community, afavorint així una millor gestió d’aquesta, possibilitant millores de rendiment i eficiència.

Rol de la tecnologia blockchain en el projecte o solució

Pando empra blockchain com a sistema de protecció i notarització de les dades.

En una comunitat energètica, i més en una LEM on hi ha transaccions amb molta freqüència, comptar amb un registre friable i immutable en el temps és una necessitat.

Amb la tecnologia blockchain, es pot aconseguir aquesta capa de confiança en les dades, a més de tindre un registre de fàcil accés sense requerir cap agent extern, reduint així costos.

TRL (Technology Readiness Level) del projecte o solució

Pando compta amb un TRL de 6. Tot i haver-hi estat provada en entorn pilot, l’aplicació encara no està disponible comercialment, i sembla que el projecte s’ha estancat.

Font de la informació

Per a més informació consulteu el web: https://lo3energy.com/

Resum elaborat en data de maig de 2023.

Translate »