KLENERGY

PEER-TO-PEER (P2P) ENERGY TRADING

Aquest projecte se centra en la descentralització de l’energia, així com en l’emmagatzematge i l’eficiència d’aquesta. Concretament, en l’intercanvi d’energia P2P basada en la tecnologia blockchain. Les transaccions es realitzen utilitzant un disruptiu mètode de pagament, el Pylon-Coin.

 

Klenergy ha desenvolupat un marketplace d’energia renovable, amb el seu propi mètode de pagament, i amb el seu propi model de finançament.

 

La missió de Klenergy és oferir serveis digitals a mida amb les mínimes interaccions. Les dades són clau per desbloquejar el veritable potencial d’innovació dins de la transició energètica. Sense accés a les dades, les noves empreses innovadores s’enfronten a barreres d’entrada al mercat, els consumidors romanen a la foscor i la transició energètica es retarda.

 

Els principals serveis digitals que ofereixen són: la gestió de dades privada, segura i transparent; el monitoratge intel·ligent, amb una interacció simple de dades energètiques; i eines per les comunitats energètiques, com ara el rastrejament de fluxos complexos d’energia.

(Font: https://es.klenergy-tech.com/ resum elaborat segons informació en web en data setembre 2022) 

Translate »