LIGHTENCY

Títol del projecte o solució

Powerchain

Empresa titular del projecte o solució

Desenvolupat per Lightency.

Categorització del projecte o solució en el sector energètic

Comunitats energètiques, Marketplace energètic, Gestió eficient de l’energia.

Descripció del projecte o solució

La companyia amb seu a França Lightency, presenta dos projectes amb els quals vol impulsar el canvi cap a les energies sostenibles a l’Àfrica.

Powerchain es tracta d’un marketplace energètic, una plataforma per a l’intercanvi d’energia “peer to peer” és a dir entre particulars.

Aquest marketplace compta amb la seva pròpia moneda virtual, anomenada LIGHT, la qual serveix per comprar l’energia dels prosumers. El funcionament és molt senzill, primerament, després d’unir-se a la plataforma i associar la teva cartera de monedes virtuals, els consumidors han de comprar LIGHT, que poden obtenir a través del canvi de moneda física o amb crèdit mòbil, el que coneixem com a saldo. 

Amb els LIGHT obtinguts es pot comprar energia excedent a prosumers propers, que al seu torn farà en proper invers, per obtenir crèdit o la moneda fiat.

A més el software és molt flexible, oferint funcions com la connexió i lectura de diversos tipus de sensors, la possibilitat de gestió de micro xarxes des d’aquesta, amb visualització en temps real de consums i generacions dins l’aplicació així com un històric de preus i altres funcions de registre de dades de consum i de preus.

Rol de la tecnologia blockchain en el projecte o solució

En aquest projecte la blockchain s’empra per enregistrar i protegir les dades que generen aquestes comunitats energètiques, com pel mateix intercanvi d’energia.

Pèl que fa a la seguretat de les dades, blockchain ofereix un sistema d’encriptació, ràpid i de difícil seguiment per actors externs, impossibilitant a terceres parts no autoritzades a manipular aquestes dades.

Pel que fa a l’intercanvi d’energia, les transaccions es desenvolupen fent servir smarts contracts, contractes automatitzats basats en la blockchain que faciliten dur a terme accions àgils i autònomes en la compravenda d’energia. De la mateixa manera, el pagament amb la moneda virtual d’aquesta blockchain, els LIGHT, fa possible una reducció en els costos associats a aquestes transaccions, i la descentralització d’aquestes, sense una unitat central vigilant com pot ser un banc.

TRL (Technology Readiness Level) del projecte o solució

El projecte Powerchain encara es troba en un estat molt prematur, obtenint una puntuació dins de l’escala TRL és de 3. 

Tot i tenir el projecte molt definit quant a concepte, encara no ha implantat cap pilot per poder provar el seu valor real. Trobant-se en un estat de cerca d’inversors, i amb problemes per aconseguir permisos per part dels governs dels països africans on és volt implementar aquests pilots.

En el futur, si s’implementa aquest tipus de tecnologia pot ajudar molt a regions en vies de desenvolupament on les xarxes elèctriques centralitzades solen ser inestables.

Font de la informació

Per a més informació consulteu la web del projecte: https://lightency.io/#/our-solution/

Resum elaborat en data d’abril de 2023.

Translate »