LIGHTENCY

PEER-TO-PEER (P2P) ENERGY TRADING

Les xarxes blockchain permeten als clients comerciar amb electricitat i unir un sistema multinivell de productors d’electricitat en una xarxa. En un sistema tan descentralitzat, totes les transaccions es realitzen directament en una xarxa on tots els participants són iguals i l’electricitat és més assequible per a tothom. No es pot modificar un registre amb caràcter retroactiu, sense alterar tots els blocs posteriors i obviant el sistema centralitzat de distribució elèctrica.

 

Lightency, una startup francesa de tecnologia verda, desenvolupa una plataforma de comerç d’electricitat P2P basada en blockchain. L’energia es produeix, es consumeix i s’intercanvia localment mitjançant la plataforma, la qual cosa redueix el cost i augmenta l’eficiència. Amb la implementació de microgrids, asseguren un millor control i estabilització de la xarxa i un millor rendiment energètic mitjançant la distribució de recursos energètics.

 

(Font: https://lightency.io/#/ resum elaborat segons informació en web en data setembre 2022)

Translate »