SUNCONTRACT

Títol del projecte o solució

SunContract

Empresa titular del projecte o solució

Desenvolupat per SunContract.

Categorització del projecte o solució en el sector energètic

Marketplace energètic.

Descripció del projecte o solució

La companyia eslovena SunContract, té com a meta impulsar l’ús d’energia renovable i incentivar al consumidor a participar de forma activa per donar consciència del funcionament del mercat energètic, alhora que redueixen la seva independència dels recursos fòssils.

Per fer-ho han desenvolupat un projecte, també anomenat SunContract, un marketplace de compravenda d’energia renovable de forma descentralitzada, sense intermediaris per a comunitats regionals o locals. 

El marketplace de SunContract, permet als usuaris vendre l’energia excedent dels seus sistemes de generació renovable d’una forma revolucionària, donat que el sistema de preus ve marcat per cadascun dels productors. Aquests productors marquen una oferta inicial, amb un determinat preu pel kwh de la seva energia. Els compradors interessats es posen en contacte amb aquest productor a través de la plataforma, i aquest poden negociar un nou preu fins a arribar a un acord. Cal destacar els sistemes d’assessorament per part de la companyia que inclouen estratègies de negociació de preus amb els productors.

Per ajudar a la fluïdesa del sistema i que no hi hagi dèficit de demanda ni d’oferta, la companyia també s’involucra dins d’aquest marketplace. Per exemple quan hi ha un pic de demanda, i l’oferta dels productors usuaris no pot cobrir tota la demanda, la companyia compra energia a productors externs i després la revèn als usuaris consumidors. En aquest cas, la companyia se certifica que el productor extern compleix amb els estàndards de sostenibilitat de l’empresa, i sempre de forma propera a la localitat o regió on hi ha l’excés de demanda.

Per comprar aquesta energia, la companyia ha desenvolupat també una moneda pròpia, un token, anomenat SunContract Token. La utilització d’un token presenta avantatges envers l’ús de moneda tradicional, com per exemple una major rapidesa en les transaccions i menors costos intermediaris per realitzar la transacció. Cal destacar, però que existeix també efectuar el pagament amb moneda tradicional, mitjançant un sistema on la companyia converteix aquesta moneda a tokens en el moment de comprar, pensant en els usuaris que no estan familiaritzats amb aquest sistema.

Finalment la plataforma el marketplace amb un sistema de monitoratge i gestió de l’energia en temps reals per als seus usuaris.

En el cas dels productors, permet veure l’estat de producció d’energia de la seva instal·lació, pel que fa a rendiment com a quantitat d’energia generada. I per la part dels consumidors, permet veure un perfil de consum, amb les tendències i un històric de l’energia comprada.

Tot aquest seguit de funcionalitats, es poden utilitzar a través de la web de la plataforma, i en forma d’una aplicació per a dispositius mòbils.

Rol de la tecnologia blockchain en el projecte o solució

Durant tot el procés d’una forma o altra la blockchain juga un paper clau en el correcte desenvolupament d’aquest marketplace.

L’enregistrament dels usuaris, així com dels seus punts de connexió a xarxa, tant de producció com de consum, s’enregistren a la blockchain, donant així una identitat inalterable. L’energia produïda i consumida, també s’enregistra i s’emmagatzema de forma transparent i de fàcil accés, facilitant auditories i permetent en el cas dels productors, mesurar la quantitat d’energia que es porta a mercat.

De la mateixa manera, un cop dins de les transaccions del marketplace, també es fa ús de la tecnologia blockchain que és la via per on flueix la informació de les transaccions, en forma de smart contracts, aportant seguretat però també una alta velocitat en aquestes.

Finalment, el punt clau i més general que aporta blockchain, és la possibilitat de tot el sistema, és l’únic sistema que permet fer possible aquesta transacció directa, sense intermediaris o verificadors, perquè la mateixa naturalesa de la tecnologia, ja assegura la no alteració de les dades, el que òbviament redueix el cost de totes les transaccions, però també aporta independència energètica i crea comunitats energètiques distribuïdes.

TRL (Technology Readiness Level) del projecte o solució

La plataforma té un TRL de 9, el màxim dins d’aquesta escala.

Ja està implementat i certificat en molts països europeus com ara a Eslovenia país d’origen de la companyia, i amb perspectives de creixement. A més la companyia continua treballant en projectes amb col·laboracions amb empreses tan notables com Microsoft o Tesla.

Cal destacar, que en ser el mercat de l’energia un mercat regulat i aquesta regulació és diferent en cada país, hi ha regions on s’està frenant l’entrada de projectes com el que proposa Sun Contract, perquè s’oposa a la regulació vigent. Tot i això, es creu que en els pròxims anys aquestes barreres es faran més laxes i més països podran adoptar aquest tipus de tecnologies.

Font de la informació

Per a més informació consultar el lloc web: https://suncontract.org/your-electricity-marketplace/

Resum elaborat en data de maig de 2023.

Translate »