FACTORENERGIA

Títol del projecte o solució

Autoconsum INS Torrent dels Alous

Empresa titular del projecte o solució

Desenvolupat per Factorenergia, en col·laboració de FlexVCP.

Categorització del projecte o solució en el sector energètic

Comunitats energètiques.

Descripció del projecte o solució

En aquest àmbit, la comercialitzadora Factorenergia ha participat en el primer projecte d’autoconsum col·lectiu suportat en la blockchain, a través de la plataforma aportada per FlexVPC.

Aquest pilot se situa en la instal·lació fotovoltaica de l’Institut Torrent dels Alous, on mitjançant la connexió a través de la xarxa es comparteixen els excedents energètics amb el Jutjat de Rubí.

D’aquesta manera l’energia que es genera a l’institut i que no es consumeix es redirigeix automàticament als jutjats, reduir en ambdós casos la seva factura energètica.

Rol de la tecnologia blockchain en el projecte o solució

En tot el projecte, és la tecnologia blockchain intervé de certa manera, la gestió  automàtica de l’energia excedent es realitza gràcies a la blockchain en forma dels anomenats smart contracts.

També així trobem que la tecnologia blockchain dona un nivell de traçabilitat i de seguretat de les dades en tot l’entramat, essent així que es pot fer un seguiment de l’energia des de la generació fins al seu consum.

TRL (Technology Readiness Level) del projecte o solució

Amb la inauguració del pilot el 2021, trobem que el projecte està en un nivell de TRL de 7. 

S’espera que en els pròxims anys  els sistemes d’autoconsum col·lectiu es normalitzin i que cada cop se’n troben més sovint. Actualment, els únics que de forma consistent utilitzen aquests sistemes són les administracions públiques, com en el cas d’aquest projecte. Tot i això, durant els pròxims anys es preveu que apareguin “marketplaces” perquè es pugui obtenir un rèdit econòmic de compartir els excedents, incentivant així la seva implantació entre particulars.

Font de la informació

Per a més informació consultar la pàgina web: https://www.factorenergia.com/es/blog/noticias/factorenergia-colabora-en-red-de-autoconsumo-compartido/

Resum elaborat en data de maig de 2023.

Translate »