POWERPEERS

PEER-TO-PEER (P2P) ENERGY TRADING

Powerpeers és una plataforma comunitària per a una energia 100% sostenible. La plataforma permet seleccionar quina combinació d’energies renovables personal es vol fer servir (eòlica, hidràulica o solar, totes produïdes localment, als països baixos), així que el client pot triar de quines fonts d’energia  vol rebre la seva electricitat, i també compartir els excedents d’energia en cas que l’usuari disposi de panells solars.

La missió de Powerpeers és fer la vida més ecològica, compartint l’energia sostenible. Ho fan connectant clients entre ells: generadors que tenen un excedent d’energia verda (autogenerada), amb clients que consumeixen aquesta energia verda.

Gràcies a la tecnologia blockchain, la plataforma assegura que l’electricitat facturada és realment produïda per la font escollida, de manera que contribueix a la transició energètica que tan necessària és avui en dia.

Pàgina web: https://www.powerpeers.nl/

(Font: https://group.vattenfall.com/press-and-media/newsroom/2016/vattenfall-launches-energy-sharing-marketplace-powerpeers  resum elaborat segons informació en web en data setembre 2022) 

Translate »