POWERPEERS

Títol del projecte o solució

Powerpeers

Empresa titular del projecte o solució

Desenvolupat per Powerpeers.

Categorització del projecte o solució en el sector energètic

Marketplace energètic.

Descripció del projecte o solució

Powerpeers és una plataforma que va néixer amb la idea de revolucionar el mercat energètic neerlandès i accelerar la transició cap a una economia més sostenible. Es tracta d’un software basat en la blockchain que permet als usuaris comprar i vendre energia generada per fonts renovables amb un major control.

La plataforma permet a aquests usuaris escollir quines fonts d’energia volen emprar i de quins productors, diferenciant entre els diferents sistemes de generació (solar, eòlica…) així com la regió d’origen.

Aquesta funcionalitat permet als consumidors veure quins s’adapten millor a les seves necessitats o preferències.

De la mateixa manera la plataforma també aporta un portal perquè els productors d’aquestes energies renovables puguin vendre-la, creant una xarxa de productors i consumidors per l’intercanvi eficient i econòmic de l’energia.

Rol de la tecnologia blockchain en el projecte o solució

Powerpeers utilitza blockchain per registrar i verificar totes les transaccions de l’energia a la plataforma, garantint la seguretat i transparència d’aquestes, així com una eina de rastreig perquè els consumidors coneguin l’origen de la seva energia.

Aquesta traçabilitat ofereix complementàriament una visió detallada de quina petjada de carboni suposa el consum d’aquesta energia, permetent reduir-la.

TRL (Technology Readiness Level) del projecte o solució

La plataforma presentada per Powerpeers compta amb un nivell de maduresa dins de l’escala TRL de 9. 

El software ja està disponible comercialment al mercat neerlandès, amb una implementació provada i amb feedback positiu per part dels usuaris de la plataforma.

Cal destacar que aquest tipus de tecnologia, no està disponible amb data de redacció a Espanya, per la mateixa naturalesa del mercat elèctric al país, així bé amb els pròxims anys es preveu que propostes semblants apareguin a la regió adaptant-se a les limitacions de la xarxa elèctrica.

Font de la informació

Per a més informació consulteu el web: https://www.powerpeers.nl/ 

Resum elaborat en data d’abril de 2023.

Translate »