Combatre la pirateria de productes, el nou ús per als NFTs a Europa

Article extret de CRIPTONOTICIAS

Escrit per Jesús Herrera

A fi de disminuir les infraccions de la propietat intel·lectual, com la falsificació i la pirateria, la Unió Europea (UE) treballa en una eina basada en plataformes blockchains o cadenes de blocs. Amb ella, els creadors de productes oferts en aquesta regió podran crear «bessons digitals» en format de token no fungible (NFT, en anglès), que garantiran l’originalitat i la inviolabilitat de l’article.

Aquest contingut està restringit als membres del CBCat. Registra't

En un document publicat aquest mes per Oficina de Propietat Intel·lectual de la UE (EUIPO), expliquen que l’eina, pensada per a 2023, permetrà als titulars de productes protegir-se de la falsificació i la pirateria. Això, mitjançant un portal especialitzat on hauran de crear tokens que representin, digitalment, als béns físics que s’oferiran a la UE.

«Els titulars de drets podrien després autoritzar altres parts, com els fabricants, a crear i manejar els tokens en el seu nom i registrar esdeveniments i informació per als seus productes», explica el document. Els desenvolupadors de l’eina van assenyalar que gràcies a la combinació entre una identitat de producte única (que pot registrar-se en una blockchain o cadena de blocs) i la transferència contínua d’identitat digital entre moneders; «es crea una prova que els productes són genuïns».

Van indicar que, al llarg del viatge d’un producte ofert a la UE, tant les duanes com altres autoritats encarregades de fer complir la llei poden accedir a informació vital, «com a registres d’enviament autèntics, que poden recolzar l’avaluació de riscos».

Tals registres, segons diuen, són positius per al transportista d’aquest producte, pel fet que «un contenidor també pot tokenitzarse i connectar-se als béns continguts, mitjançant algorismes».

«Tokenitzar evita la necessitat d’obrir un contenidor segellat per a verificar l’autenticitat dels productes continguts cada vegada que es mou entre les parts de la cadena de subministrament. A més, els productes tokenizats amb autenticitat comprovada podrien passar ràpidament pels controls duaners», van indicar.

La blockchain pot alertar qualsevol anomalia

Des de EUIPO van precisar que amb la tecnologia de cadenes de blocs és possible generar alertes automàtiques en cas de detectar-se una anomalia en la integritat dels béns, sobretot quan aquests passin entre les diferents estacions de la cadena de subministrament.

Per a l’usuari final, aquesta eina també seria beneficiosa, segons els desenvolupadors, perquè «ofereix la possibilitat de millorar la informació continguda en la cadena de blocs, agregant registres de manera manual o automàtica a través de sensors».

«Per a un detallista o un consumidor, això significa aprofitar aquests registres per a identificar informació com la instal·lació de producció, els moviments de la cadena de subministrament i la procedència de les matèries primeres», van encunyar.

I van afegir que aquests consumidors podrien usar un «moneder únic» en l’àmbit de la UE, on sigui possible emmagatzemar els NFT i altres certificats d’originalitat digitals, tot en una sola ubicació.

El que planteja la UE ja s’ha vist a Espanya, on una empresa va dissenyar i va crear una plataforma de cadena de blocs, precisament, per a facilitar la traçabilitat de documents i informació compartida entre els agents de les cadenes de subministrament, tal com ho va reportar CriptoNoticias.

Un problema general

D’acord amb la EUIPO, les infraccions a la propietat intel·lectual «perjudiquen significativament» el creixement econòmic de l’eurozona. En xifres, només en 2019 els productes falsificats i piratejats van representar el 2,5% de tot el comerç mundial i fins al 5,8% de les importacions de la UE a tercers països.

«El número total i la varietat de productes falsificats detinguts a les fronteres de la UE ha augmentat de manera alarmant i, en conseqüència, ha augmentat el desafiament per a tots els actors involucrats en la lluita contra la falsificació i la pirateria», diuen, i aclareixen que l’adquisició de productes falsos «no sempre és un acte intencional».

«Molts consumidors són enganyats per a comprar productes falsificats, i encara més no estan segurs de si un producte que van comprar és realment genuí o no», van indicar.

Així les coses, insisteixen que les tecnologies com la de cadena de blocs «podrien convertir-se en eines revolucionàries» en la lluita contra el comerç de productes falsificats. Això, tenint en compte que hi ha «recursos limitats dels funcionaris encarregats de fer complir la llei» i que a pesar que existeixen sistemes de seguiment, «sovint estan desarticulats».

Una possible solució a aquests desafiaments «és fer ús de la tecnologia de cadena de blocs descentralitzada i sincronitzada que pot lliurar i crear un registre d’autenticitat segur i compartit col·lectivament».

Tal fet hauria de permetre el seguiment i la localització d’un producte autèntic al llarg de tota la cadena de subministrament i empoderar a tots els actors involucrats per a abordar la falsificació de manera més efectiva, van assenyalar.

 

Si teniu comentaris sobre algun dels continguts del butlletí CBCat, si voleu tractar algun tema, o si, per alguna raó, algun dels enllaços anteriors no funciona, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: info@cbcat.io

Els articles del CBCat s’escriuen i se seleccionen amb cura per fer promoure l’evolució dels sectors blockchain i els Actius Digitals, però es recomana als lectors que facin assessorament professional abans de dur a terme qualsevol acció basada en qualsevol dels enllaços i informació anteriors. El Centre Blockchain de Catalunya no assumeix cap responsabilitat per qualsevol acció que els lectors de l’article puguin prendre.

Segueix-nos a Twitter i LinkedIn 

[/urcr_restrict

 

 

Translate »