DeFi: finançament Fast and Furious

Escrit per la Doctora Jane Thomason, autora de Blockchain Changing the world

L’any 2020 va estar marcat per un boom de les finances descentralitzades (DeFi), el valor total bloquejat en els contractes DeFi va augmentar 40x a 83.000 milions de dòlars a finals de desembre de 2020, 600 milions de dòlars a gener del 2020 i va continuar augmentant com es mostra a la figura següent.  

Aquest contingut està restringit als membres del CBCat. Registra't

Translate »