Els bancs del carrer principal desapareixen mentre prosperen les plataformes de pagament que ofereixen serveis digitals i criptogràfics

El director del banc que durant anys havia sigut un pilar en la comunitat i que era capaç d’oferir un assessorament financer integral a particulars i empreses ha desaparegut fa temps. Segons alguns, també haurien de fer-ho molts dels bancs que els utilitzaven. En el passat, els sous es pagaven en efectiu, el que significava que els departaments de sous i salaris de les empreses havien d’organitzar que els bancs tinguessin suficients bitllets i monedes pel seu personal. En els següents dies, el diner en efectiu es solia retirar i tornar a dipositar-se en el banc. Tot això era una feina molt manual, amb tots els registres en enormes llibres de comptabilitat bancària que havien de ser conciliats a mà al final de cada dia de treball – una de les raons per les quals els mateixos bancs tancaven a les 15:30 era perquè el personal del banc pogués “sumar” l’efectiu que havien dispensat i dipositat.

Aquest contingut està restringit als membres del CBCat. Registra't

Translate »