Els reguladors comencen a acceptar els actius digitals?

Històricament, les criptomonedes han sigut ignorades pels reguladors o prohibides, possiblement en la creença que les criptomonedes no tenen un paper a llarg termini; o que només s’utilitzaven per activitats qüestionables. Cada vegada més, els actius digitals (incloses les criptomonedes) son utilitzats per governs i empreses multinacionals, així com per milions d’inversors, per una àmplia gamma de finalitats totalment legítimes. Els reguladors estan responent i introduint normes i   que son molt necessàries per mantenir a ratlla als “mals actors”. 

 

Aquest contingut està restringit als membres del CBCat. Registra't

Si teniu comentaris sobre algun dels continguts del butlletí CBCat, si voleu tractar algun tema, o si, per alguna raó, algun dels enllaços anteriors no funciona, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: info@cbcat.io
El butlletí s’ha escrit amb cura per cridar l’atenció sobre l’evolució dels sectors blockchain i els Actius Digitals, però es recomana als lectors que facin assessorament professional abans de dur a terme qualsevol acció basada en qualsevol dels enllaços i informació anteriors. El Centre Blockchain de Catalunya no assumeix cap responsabilitat per qualsevol acció que es pugui o no prendre, en rebre aquesta edició del Butlletí CBCat.
Segueix-nos a Twitter i LinkedIn
Translate »