Les monedes digitals estan arribant, però, per què?

Aquest és un tema clau sobre el qual els lectors solen fer-se preguntes. Les monedes digitals tenen el potencial d’oferir als governs una nova eina per controlar les seves economies, ajudar a comprometre’s amb els no desbancaritzats/exclosos financerament, així com oferir la capacitat de pagaments més ràpids i econòmics per a empreses i particulars.

Aquest contingut està restringit als membres del CBCat. Registra't

Translate »