Token economics i l’ús de la tecnologia blockchain impulsen a millorar les credencials ESG de la societat

La governança social i mediambiental (ESG) estan rebent cada vegada més atenció per part dels inversors i, per tant, dels consells d’administració de les empreses. Però, tal com informa Reuters, el fet que “PwC està planejant contractar a 100.000 persones en cinc anys en un gran impuls d’ESG” serveix per il·lustrar l’important que creu que és ESG i el treball que han de portar a terme els clients de PwC. PwC pretén  invertir 12.000 milions de dòlars en els pròxims cinc anys i contractar 100.000 llocs de treball. L’objectiu d’aquest nou personal és ajudar als clients a fer front a la informació sobre el clima i la diversitat, i també a la intel·ligència artificial, com a part de la nova estratègia global de PwC. No és d’estranyar que la ciència del comportament, com l’economia de l’empenta, hagi sigut utilitzada per les empreses i pels governs. L’any 2008 es va publicar el llibre Nudge, de Richard Thaler i Cass Sunstein, que sens dubte va influenciar en els governs. En el Regne Unit es va crear el Behavioural Insights Team (BIT) per aplicar els “nudge insights” amb l’objectiu de millorar la política i els serveis governamentals. Hi ha tres idees bàsiques que defineixen un “nudge”:

  1. Els “nudges” mai obliguen les persones a prendre determinades decisions: un principi bàsic és que, encara que els “nudges” poden portar a les persones en una determinada direcció, mai limiten o eliminen les opcions. L’elecció final segueix recaient en la persona i, en aquest sentit, una “empenta” és diferent d’una norma o una llei. 
  2. Els “nudges” aprofiten el coneixement de la ciència del comportament sobre com prenem les decisions. Els “nudges” són eficaços perquè aprofiten les dreceres mentals i els biaixos cognitius i emocionals que afecten el nostre comportament. Per exemple, “estalvia més demà” funciona perquè demana a les persones que es comprometin a estalviar en el futur, és a dir, quan rebin un augment de sou en el futur. 
  3. Els nudges  estan pensats per ser utilitzats pel bé: els “nudges” estan pensats per ajudar-nos a passar de la intenció a l’acció, en lloc de convèncer-nos o persuadir-nos de fer una cosa que no teníem intenció de fer. 

La unitat d’Investigació del Comportament de Swiss Re, basada en més de 500 compromisos amb client, ha identificat cinc àrees principals en les quals l’economia del comportament pot crear valor al llarg de la cadena de valor de les assegurances. Swiss Re ha observat un augment del 20% de les vendes, un increment del 3% en la divulgació de la subscripció, una reducció de fins al 10% en l’“emplenament de sinistres” i una reducció del 3% en les cancel·lacions. 

 

Les 5 principals àrees en les quals l’economia del comportament està creant valor per les assegurances

Font: Daily Fintech

 

A principis d’aquest any, un document acadèmic publicat per la Universitat de Cornell (Estats Units), “Tokenitzar el canvi de comportament: optimitzar la tecnologia blockchain per les intervencions de transport sostenible”, analitzava com la tecnologia blockchain  i els tokens podien utilitzar-se per influenciar en el comportament i ser una eina per ajudar a les empreses i a la societat a ser més respectuoses amb el medi ambient. El document d’investigació va examinar quatre projectes que utilitzen la tecnologia blockchain per intentar augmentar l’adopció del transport sostenible per part dels individus, animant a la gent a anar en bicicleta i caminar més. 

 

Projectes dissenyats para augmentar el nombre de desplaçaments a peu o en bicicleta

Source:  Tokenising behaviour change: optimising blockchain technology for sustainable transport interventions

 

Aquest document d’investigació va concloure: “La tecnologia blockchain pot proporcionar una infraestructura tècnica capaç de facilitar diferents dissenys i implementacions d’economies de fitxes per donar suport la conversió dels viatges cap a un comportament sostenible. Però, la tecnologia blockchain és només una part de la solució tècnica, que depèn de les proves procedents de fonts externes, com les aplicacions per telèfons intel·ligents i els serveis de suport, capaços d’emetre judicis informats i precisos sobre les distàncies que els usuaris han recorregut, al mateix temps que s’equiparen els motius de la recopilació de dades i la protecció de la privacitat de l’usuari. Les noves possibilitats que ofereix la tecnologia blockchain, des de les accions programàtiques autònomes i personalitzades dels contractes intel·ligents fins al potencial de DeFi per aportar liquiditat a les token economics, ofereixen un futur temptador per oferir programes atractius que ajudin als viatgers a prendre decisions sostenibles”.  

L’anterior il·lustra com les ciutats estan començant a introduir iniciatives impulsades per blockchain per millorar les credencials ESG de l’habitatge urbà. En Viena, l’Ajuntament ha introduït el Kultur Token, que fa un seguiment dels moviments i tipus de transport dels usuaris per calcular l’estalvi de CO2 en comparació amb si els usuaris conduïssin un cotxe. Com més emissions de carboni estalviïn els seus habitants, més punts guanyaran, és a dir, més Kultur Tokens per comprar. Qui anava a pensar que els intercanvis DeFi podrien convertir-se en un comportament clau per desbloquejar el valor dels tokens de recompensa guanyats o entregats als ciutadans quan es tracta d’“empènyer” el nostre comportament per millorar les credencials ESG de les societats? 

 

Si teniu comentaris sobre algun dels continguts del butlletí CBCat, si voleu tractar algun tema, o si, per alguna raó, algun dels enllaços anteriors no funciona, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: info@cbcat.io
El butlletí s’ha escrit amb cura per cridar l’atenció sobre l’evolució dels sectors blockchain i els Actius Digitals, però es recomana als lectors que facin assessorament professional abans de dur a terme qualsevol acció basada en qualsevol dels enllaços i informació anteriors. El Centre Blockchain de Catalunya no assumeix cap responsabilitat per qualsevol acció que es pugui o no prendre, en rebre aquesta edició del Butlletí CBCat.
Segueix-nos a Twitter i LinkedIn

[/urcr_restrict]

Translate »