Com pot afectar la tecnologia Blockchain al sector de les asseguradores?

Veieu un video de 2 minuts sobre el possible impacte de la tecnologia Blockchain en el sector de les asseguradores

El sector de les asseguradores ha tardat en adoptar la tecnologia i l’ús de la tecnologia Blockchain no és una excepció, malgrat d’algunes formes potencialment molt interessants en les que es podria utilitzar. En termes molt simplistes, és probable que la tecnologia Blockchain tingui un impacte en el sector de les asseguradores de dues maneres predominants: en el pla operatiu, és a dir, fent que la infraestructura sigui menys costosa en termes de la forma en què es porta a terme les seves activitats comercials en el dia a dia, i com a inversor, és a dir, la forma en què les companyies d’assegurances mantenen, així com els tipus d’inversions que les empreses d’assegurances comercialitzen. La publicació Raconteur va destacar que la tecnologia Blockchain pot ajudat al sector de les asseguradores de tres maneres:

Aquest contingut està restringit als membres del CBCat. Registra't

Translate »