Mantenir actius digitals dins de la tresoreria corporativa

Escrit per Rob Gaskell, fundador i soci  d’Appold

A principis de febrer, Tesla va anunciar l’adquisició de Bitcoin, que s’inclourà en el seu balanç i també s’utilitzarà per rebre pagaments de Bitcoin en el futur en es productes de Tesla. L’interès per aquesta estratègia ha anat augmentant per part de les empreses en els últims mesos. Des del novembre de l’any passat hem vist un augment de les consultes d’empreses que estan considerant un enfocament similar. En molts casos, les empreses han sol·licitat ajuda per avaluar l’accés al mercat i crear polítiques i procediments interns per gestionar aquests actius.

Aquest contingut està restringit als membres del CBCat. Registra't

Translate »