L’energia renovable i el paper que pot tenir la tecnologia Blockchain per aportar major transparència

Escrit per Alex Bausch, 2 Tokens in Amsterdam

La tokenització està en el centre de la digitalització de la infraestructura per una sèrie d’indústries. És l’oli per una societat digitalitzada amb el potencial d’oportunitats socials discruptives. Aquestes oportunitats es veuen , entre altres coses, en l’àmbit de l’energia, més en concret per un “sistema flexible i sostenible”.

Aquest contingut està restringit als membres del CBCat. Registra't

Translate »