Els mercats de renda variable estan configurats per caure, històricament sempre ho fan, però aquesta vegada els inversors poden comprar nous actius.

Els mercats borsaris han quedat molt endarrerits per una correcció, tal com va citar recentment la CNN business però, en realitat, això és saludable i totalment natural, ja que històricament hem vist una sèrie de caigudes borsàries. No obstant això, el que és diferent aquesta vegada és que hi ha potencials inversors que poden recórrer a nous actius intangibles en el moment en què cauen els actius físics tangibles.

Aquest contingut està restringit als membres del CBCat. Registra't

Translate »